KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Majetek k prodeji v řízení

 

Zde naleznete nabídky zaměřené na zpeněžování jednotlivých položek soupisů majetkových podstat. 

Prodej majetku (insolvenční řízení, příp. soudní likvidace) - aktuální nabídka:

I. Nemovitý majetek

-

II. Movitý majetek

-

III. Finanční majetek

-
IV. Pohledávky

-

V. Ostatní majetek

-

 

Případné dotazy výhradně telefonicky a v úřední den

DATUM AKTUALIZACE: 31.3.2023

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.