KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

PRO VĚŘITELE » - praxe -

 

V insolvencích se pohybuji od roku 2001. V té době za účinnosti z.č. 328/1991 Sb. (zákon o konkursu a vyrovnání). Jednalo se vůbec o první právní normu řešící uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který byl v úpadku. Cílem konkursu nebo vyrovnání bylo dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku. Působil jsem několik let na pracovní pozici asistent správce konkursní podstaty. Náplní práce byla administrace všech fází řízení vč. spoluúčasti na jednáních soudu, schůzi věřitelů a jednáních věřitelského orgánu.

Registroval jsem původní návrhy a vznik samotného z.č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) od jeho počátku v roce 2006 a jeho násl. účinnosti v roce 2008. S průběžnou novelizací v následujících letech až dosud. Následoval plynulý přechod na pozici asistenta insolvenčního správce.

V roce 2009 jsem úspěšně napoprvé absolvoval zkoušku insolvenčního správce na Justiční akademii v Kroměříži. Je vhodné podotknout, že v té době jako jeden z mála nejmladších účastníků. Doplnil jsem si nepovinnou 3-letou praxi, která byla v následujících letech stanovena jako nezbytná podmínka. Samostatný výkon činnosti byl logickým krokem, který jsem zahájil na návrh a následné povolení v roce 2012.

 

Mohu tak nabídnout více než 20 let praxe v oboru a v posledních více než 15-ti letech zkušenosti z probíhajících řízení dle stávající legislativy. Odborné zaměření konkurs, oddlužení.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.