KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

PRO VĚŘITELE » - praxe -

 

Kvalifikace

2001 - 2002     krizové řešení firem pod záštitou Komory správců majetku a likvidátorů Brno

2002 - 2010     asistent správce konkursní podstaty/insolvenčního správce Veselí n./Mor.

2010 - dosud   OSVČ Veselí n./Mor.

2010               doplňující pedagogické studium Národní institut dalšího vzdělávání Zlín, lektor

2012 - dosud    samostatný výkon činnosti insolvenčního správce

(v roce 2009 úspěšná zkouška insolvenčního správce)

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.