KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Novinky - insolvenční řízení a návrhy

 

PRO VEŘEJNOST

V komunikaci s insolvenčním správcem je upřednostňováno osobní jednání (veřejnost) a písemná elektronická komunikace (účastníci řízení). Úřední den - středy v čase 11.00-17.00 hod. (týká se i vyřizovaní e-mailových požadavků).

Pro výpočet správné výše srážek z příjmů od 1.1.2024 (nutno zohlednit rodinný stav a počet vyživovaných osob) lze orientačně použít kalkulátor splátek pro oddlužení dostupný on-line na adrese webu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

 

Neposkytujeme žádné konzultace v jiných insolvenčních řízeních, kde je již ustanoven jiný insolvenční správce (s dotazy k průběhu se obracejte proto výhradně na tuto osobu). Neposkytujeme dále ani obecné informace v oblasti úpadku a insolvence. Na tyto dotazy nebude reagováno (vyjma - netýká se služeb v oblasti oddlužení tzn. za účelem zpracování, podání konkrétního návrhu na povolení oddlužení insolvenčním správcem). Děkuji, že to chápete.

 

Informativně uvádím pro účastníky řízení a osoby dotčené insolvenčním řízením, dále pro subjekty a osoby z řad veřejnosti, že od 9/2022 dochází ke změně sídla insolvenčního správce (kontaktní adresa) - nově: Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. Pracovní doba (dle předchozí dohody) PO-PÁ 11.00 - 17.00 hod., úřední den středa (bez objednání).

 

PRO DLUŽNÍKY

Za účelem řešení důsledků vládních opatření uplynulých let zpřístupňuji veřejnosti sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Platí do odvolání.

Více zde: oddlužení

Upozorňuji dlužníky, aby si ve svém vlastním zájmu prověřili existenci - automatické zřízení datové schránky po datu 1.1.2023. Týká se zejm. OSVČ za situace, kdy živnost nebyla v minulosti zrušena a pozastavení nestačí. Není najisto postaveno a může se stát, že prioritně budou písemnosti v rámci insolvenčního řízení doručovány mj. i touto formou.

Od 1.1.2024 jsou oddlužení i nadále v režimu dle stávající právní úpravy (zkrácená na 3 roky pouze u starobních důchodců, invalidních důchodců II. a III. stupeň a dále u dlužníků, kteří v době 3 let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek - bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám). I nadále je v platnosti to, aby dlužník vynakládal veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek věřitelů, především aby v rámci své výdělečné činnosti dosahoval maximálních příjmů, které by mohl dosahovat u jiného zaměstnavatele ve stejné oblasti, či v případě, že je podnikatelem, by nebyl vyšších příjmů schopen dosahovat v rámci zaměstnaneckého poměru, a to i s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vzdělání, zkušenostem, dovednostem a v minulosti vykonávaným činnostem. Pokud je dlužník bez příjmů, je prověřováno, zda dlužník o získání příjmů dostatečně usiluje. Více např. na webu Ministerstva spravedlnosti ČR

 

PRO VĚŘITELE

Z důvodu využití volných kapacit kanceláře jsme schopni v roce 2024, přijmout výkon funkce insolvenčního správce, zástupce správce - při způsobu řešení úpadku konkursem (nepatrným), věřitelský návrh. Zejm. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Kraj Vysočina.

Informativně uvádím, že na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3.7.2023 bylo stávající povolení vykonávat činnost insolvenčního správce prodlouženo na dalších 5 let tj. do 1.8.2028.

 

UPLATŇOVÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VZOR KE STAŽENÍ (pozn. nelze otevírat v prohlížeči)  ZDE

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pro zaměstnavatele ZAJIŠŤUJEME v roce 2024 - ZDE

ŠKOLENÍ  ZAMĚSTNANCŮ ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT - ZDE

   -  základní pojmy 

   -  vstupní podmínky 

   -  průběh procesu 

   -  naplnění účelu 

   -  diskuze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.