KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Novinky - insolvenční řízení a návrhy

 

PRO VEŘEJNOST

 

Vstupní podmínkou (pro vstup do procesu oddlužení) je schopnost zajistit do řízení adekvátní příjmy (alespoň na úrovni min. měsíční splátky, která v základu činí 2.178,- Kč/jednotlivec a 3.268,- Kč/manželé, v částkách není zahrnuta poměrná část odměny sepisovatele 1/60 nebo 1/36 z částky 4840,- Kč nebo 7260,- Kč, dále event. z dlužného výživného a měsíční plnění řádného výživného - pokud je stanoveno). Pro výpočet správné výše srážek (nutno zohlednit rodinný stav a počet vyživovaných osob) lze orientačně použít kalkulátor splátek pro oddlužení dostupný on-line na adrese webu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ (pro výpočet srážky BEZ DAŇOVÝCH BONUSŮ a úhrady OBĚDŮ A JINÝCH PODOBNÝCH PLNĚNÍ, KTERÉ SI MÁ HRADIT DLUŽNÍK Z NEZABAVITELNÉ ČÁSTI PŘÍJMŮ!).

 

Neposkytujeme žádné konzultace v jiných insolvenčních řízeních, kde je již ustanoven jiný insolvenční správce (s dotazy k průběhu se obracejte proto výhradně na tuto osobu). Neposkytujeme dále ani obecné informace v oblasti úpadku a insolvence. Na tyto dotazy nebude reagováno (vyjma - netýká se služeb v oblasti oddlužení tzn. za účelem zpracování, podání konkrétního návrhu na povolení oddlužení insolvenčním správcem). Děkuji, že to chápete.

 

Předpokládaná účinnost novely insolvenčního zákona, kterým se zkracuje délka oddlužení na 3 roky, se navrhuje od 1. ledna 2024. Proto opravdu důkladně zvažte, zda budete dále vyčkávat nebo je lépe vstoupit do procesu oddlužení za stávajících podmínek. Tříletá oddlužení jsou už nyní dostupná starobním a invalidním důchodcům II. a III. stupeň, dále také těm, kdo za 36 měsíců splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek (bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám). Tel. kancelář 530 333 158 (v úřední dny - středy)

 

Máte problémy s dluhy a nevíte co s tím? Přijďte se o tom pobavit s insolvenčním správcem a řešení najdeme. Za účelem podání návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení dle z.č. 182/2006 Sb. V úřední dny středy v čase 11-17 hod.

 

Upozorňuji dlužníky, aby si ve svém vlastním zájmu prověřili existenci - automatické zřízení datové schránky po datu 1.1.2023. Týká se zejm. OSVČ za situace, kdy živnost nebyla v minulosti zrušena a pozastavení nestačí. Není najisto postaveno a může se stát, že prioritně budou písemnosti v rámci insolvenčního řízení doručovány mj. i touto formou.

 

!!! Aktuálně upozorňuji dlužníky, že jak vláda postupně již počtvrté letos zvedla nezabavitelnou část příjmů a částku normativních nákladů, naposledy za příjmy od 1.10.2022, tak logicky postupně klesá postižitelná srážka do řízení. Pro případ, že by v budoucnu zase došlo k opětovnému navyšování nezabavitelné části - očekává se dále od 1.1.2023, tak je potřeba povýšit i plnění do řízení. A to již nyní. Týká se to zejm. starobních a invalidních důchodců a těch dlužníků, kde min. měsíční plnění do řízení je postaveno mj. také zejména na smlouvách o příspěvku 3-tí osoby a plnění ve výši rovnající se minimální splátce. !!!

 

Informativně uvádím pro účastníky řízení a osoby dotčené insolvenčním řízením, dále pro subjekty a osoby z řad veřejnosti, že od 9/2022 dochází ke změně sídla insolvenčního správce (kontaktní adresa) - nově: Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. Pracovní doba (dle předchozí dohody) PO-PÁ 11.00 - 17.00 hod., úřední den středa (bez objednání).

 

PRO DLUŽNÍKY

Za účelem řešení důsledků vládních opatření uplynulého roku zpřístupňuji veřejnosti sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Platí do odvolání.

Více zde: oddlužení

 

PRO VĚŘITELE

Z důvodu využití volných kapacit kanceláře jsme schopni v roce 2023, přijmout výkon funkce insolvenčního správce, zástupce správce - při způsobu řešení úpadku konkursem (nepatrným), věřitelský návrh. Zejm. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Kraj Vysočina.

 

UPLATŇOVÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VZOR KE STAŽENÍ (pozn. nelze otevírat v prohlížeči)  ZDE

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pro zaměstnavatele ZAJIŠŤUJEME v roce 2023 - ZDE

ŠKOLENÍ  ZAMĚSTNANCŮ ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT - ZDE

   -  základní pojmy 

   -  vstupní podmínky 

   -  průběh procesu 

   -  naplnění účelu 

   -  diskuze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.