KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Novinky - insolvenční řízení a návrhy

 

PRO VEŘEJNOST

Předpokládaná účinnost novely insolvenčního zákona, kterým se zkracuje délka oddlužení na 3 roky, se navrhuje od 1. ledna 2024. Proto opravdu důkladně zvažte, zda budete dále vyčkávat nebo je lépe vstoupit do procesu oddlužení za stávajících podmínek. Tříletá oddlužení jsou už nyní dostupná starobním a invalidním důchodcům II. a III. stupeň, dále také těm, kdo za 36 měsíců splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek (bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám).

Máte problémy s dluhy a nevíte co s tím? Přijďte se o tom pobavit s insolvenčním správcem a řešení najdeme. Za účelem podání návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení dle z.č. 182/2006 Sb. V úřední dny středy v čase 11-17 hod.

 

Upozorňuji dlužníky, aby si ve svém vlastním zájmu prověřili existenci - automatické zřízení datové schránky po datu 1.1.2023. Týká se zejm. OSVČ za situace, kdy živnost nebyla v minulosti zrušena a pozastavení nestačí. Není najisto postaveno a může se stát, že prioritně budou písemnosti v rámci insolvenčního řízení doručovány mj. i touto formou.

 

!!! Aktuálně upozorňuji dlužníky, že jak vláda postupně již počtvrté letos zvedla nezabavitelnou část příjmů a částku normativních nákladů, naposledy za příjmy od 1.10.2022, tak logicky postupně klesá postižitelná srážka do řízení. Pro případ, že by v budoucnu zase došlo k opětovnému navyšování nezabavitelné části - očekává se dále od 1.1.2023, tak je potřeba povýšit i plnění do řízení. A to již nyní. Týká se to zejm. starobních a invalidních důchodců a těch dlužníků, kde min. měsíční plnění do řízení je postaveno mj. také zejména na smlouvách o příspěvku 3-tí osoby a plnění ve výši rovnající se minimální splátce. !!!

 

Informativně uvádím pro účastníky řízení a osoby dotčené insolvenčním řízením, dále pro subjekty a osoby z řad veřejnosti, že od 9/2022 dochází ke změně sídla insolvenčního správce (kontaktní adresa) - nově: Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. Pracovní doba (dle předchozí dohody) PO-PÁ 11.00 - 17.00 hod., úřední den středa (bez objednání).

 

Neposkytujeme žádné konzultace v jiných insolvenčních řízeních, kde je již ustanoven jiný insolvenční správce (s dotazy k průběhu se obracejte proto výhradně na tuto osobu). Neposkytujeme dále ani obecné informace v oblasti úpadku a insolvence. Na tyto dotazy nebude reagováno (vyjma - netýká se služeb v oblasti oddlužení tzn. za účelem zpracování, podání konkrétního návrhu na povolení oddlužení insolvenčním správcem). Děkuji, že to chápete.

 

PRO DLUŽNÍKY

Za účelem řešení důsledků vládních opatření uplynulého roku zpřístupňuji veřejnosti sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Platí do odvolání.

Více zde: oddlužení

 

PRO VĚŘITELE

Z důvodu využití volných kapacit kanceláře jsme schopni v roce 2023, přijmout výkon funkce insolvenčního správce, zástupce správce - při způsobu řešení úpadku konkursem (nepatrným), věřitelský návrh. Zejm. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Kraj Vysočina.

 

UPLATŇOVÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VZOR KE STAŽENÍ (pozn. nelze otevírat v prohlížeči)  ZDE

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pro zaměstnavatele ZAJIŠŤUJEME v roce 2023 - ZDE

ŠKOLENÍ  ZAMĚSTNANCŮ ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT - ZDE

   -  základní pojmy 

   -  vstupní podmínky 

   -  průběh procesu 

   -  naplnění účelu 

   -  diskuze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.