KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Oddlužení (osobní bankrot) dle z.č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (ins. zákon)

 

ODDLUŽENÍ SENIORŮ/INVALIDNÍCH DŮCHODCŮ II. A III. STUPEŇ DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA TRVÁ 3 ROKY - stručně:

 

Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

 

V případě společného návrhu manželů musí být podmínka splněna současně u obou osob tzn. starobní důchod již před schválením oddlužení nebo invalidní důchod II. a III. stupeň nejpozději k 36. měsíci již schváleného oddlužení. V opačném případě bude doba trvání oddlužení 5 let. Proto pokud uvedené podmínky nejsou splněny současně před zahájením insolvenčního řízení (zejm. starobní důchod), nebrání to tomu podat dva oddělené návrhy, u kterých bude délka trvání v jednom případě 3 roky, ve druhém případě 5 let. To vše za situace, že by měla být ustanovena v obou samostatných řízeních stejná osoba insolvenčního správce.

 

Jak vstoupit do oddlužení? Informace naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti ČR

 

CO JE POTŘEBA PŘIPRAVIT NA JEDNÁNÍ:

1. Doklad totožnosti

2. Výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší 3 měsíců)

3. Údaje o rodinných poměrech – v kopii

(oddací list, úmrtní list manžela/manželky, příp. usnesení o rozvodu)

4. Doklady k důchodu, dávce aj. – originál

(aktuální výměr ČSSZ o výši starobního či invalidního důchodu II. a III. stupeň, sociální dávky, příspěvky aj.)

5. Doklady k příjmům za 12 měsíců zpětně – v kopii

(předcházející výměry ČSSZ o výši starobního či invalidního důchodu, doklady k dávkám a příspěvkům)

6. Seznam majetku s doložením dokladů - originál

(nemovitosti-listy vlastnictví, movité věci-soupis, finanční produkty-účty, penzijní fondy, kapitálové a životní pojištění, spoření, velký technický průkaz-auta)

7. Seznam věřitelů s doložením dokladů - originál (tzn. známý věřitel /ČR+event. zahraniční/, aktuální dlužná částka, výše splátky, splatnost-poslední provedená platba, každý závazek nutno doložit listinou) - alespoň 2 splatné závazky 2 různých věřitelů, AKTUÁLNÍ VYČÍSLENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK

 

ALESPOŇ STRUČNĚ POPIS OKOLNOSTÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ÚPADKU ČI HROZÍCÍHO ÚPADKU

 

Odměna dle § 390a odst. 3  z.č. 182/2006 Sb. činí 4.840,- Kč vč. 21%DPH/jednotlivec nebo 7.260,- Kč vč. 21%DPH/manželé (společné oddlužení). Uplatňuje se až v insolvenčním řízení (po povolení oddlužení) jako tzv. pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou § 390a odst. 5 z.č. 182/2006 Sb. DOPŘEDU NEHRADÍTE NIC.

 

Pokud máte toto připraveno, za účelem dohodnutí termínu s insolvenčním správcem:

 

OBJEDNEJTE  SE

! úřední dny jsou středy v čase 11-17 hod. !

 


Oddlužení - osobní bankrot, insolvence, insolvenční správce Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlín, Bojkovice, Brumov – Bylnice, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Hluk, Hodonín, Holešov, Horní Lideč, Hulín, Chropyně, Ivanovice na Hané, Karolinka, Koryčany, Kroměříž, Kunovice, Kyjov, Luhačovice, Morkovice - Slížany, Napajedla, Nedakonice, Nivnice, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Prostějov, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín, Slušovice, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Strážnice, Uherský Ostroh, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velehrad, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vizovice, Vlčnov, Vracov, Vsetín, Ždánice

LETÁK KE STAŽENÍ

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.