KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Insolvenční správa

 

V současné době se zaměřujeme výhradně na řízení a agendy související s problematikou dle z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (Insolvenční zákon) a to především na:

 

  • samostatný výkon činnosti insolvenčního správce (dle z.č. 312/2006 Sb.), zástupce správce a odděleného insolvenčního správce - odborné zaměření konkurs, oddlužení - oblast působnosti Jihomoravský a Zlínský kraj, Kraj Vysočina

  • výkon činnosti likvidačního správce (zejm. dle § 203 a násl. z.č. 292/2013 Sb.)

  • zpeněžování problematického majetku (zejm. nemovitostí, movitých věcí aj.) v insolvenčních řízeních

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.