KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

! DŮLEŽITÉ !

 

Úřední dny kanceláře insolvenčního správce pro veřejnost jsou středy. Telefon vč. mobilního je dostupný rovněž v tyto dny v čase 11-17 hod.

 

Mimo úřední dny si Vás dovoluji odkázat výhradně na elektronickou komunikaci (e-mail, datová schránka).

 

Požadavkům o zpětné zavolání bohužel není možné z kapacitních důvodů vyhovět. Děkuji, že to chápete.

 

Upozorňuji dlužníky (zejm. zaměstnance, poživatele důchodu aj.) na povinnost vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předkládat písemně insolvenčnímu soudu a správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců (průvodní dopis + kopie dokladů k příjmům - výměry, mzdový list, výplatní pásky aj.). OSVČ předkládá na konci každého zdaňovacího období účetnictví či daňovou evidenci, přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, popřípadě další listiny osvědčující jeho příjmy a výdaje.

 

V komunikaci s insolvenčním správcem je upřednostňováno osobní jednání s dlužníkem a písemná elektronická komunikace.

 

Obecné informace k procesu oddlužení naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

SDĚLENÍ DLUŽNÍKA ZAHRANIČNÍ VĚŘITELÉ:                  ZDE

VZOR ZPRÁVY DLUŽNÍKA O PŘÍJMECH KE STAŽENÍ:       ZDE 

VZOR ZPRÁVY DLUŽNÍKA - OSVČ KE STAŽENÍ:                ZDE

POVINNOSTI DLUŽNÍKA PO SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ     ZDE

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.