KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Oddlužení - konkursy

 

Co se týká oddlužení občanů v roce 2022 tzv. osobní bankrot dle z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákona), zajistíme sepis a podání návrhu na povolení oddlužení insolvenčním správcem - i hromadně - hlavně pro zaměstnavatele (ZDE).

 

Neposkytujeme informace telefonicky ani formou e-mailu. Na tyto dotazy nebude reagováno.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.