Insolvenční správce - řízení, poradenství

PRO DLUŽNÍKY

25. 08. 2018

 

Úřední dny kanceláře insolvenčního správce pro veřejnost jsou středy. Telefon vč. mobilního je dostupný rovněž v tyto dny v čase 12-18 hod. Mimo úřední dny si Vás dovoluji odkázat výhradně na elektronickou komunikaci (e-mail, datová schránka). Požadavkům o zpětné zavolání bohužel není možné z kapacitních důvodů vyhovět.