INSOLVENČNÍ SPRÁVCE - řízení, poradenství

PRO VĚŘITELE

25. 08. 2018

 

V současné době se zaměřujeme výhradně na řízení a agendy související s problematikou dle z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (Insolvenční zákon) a to především na:

  • samostatný výkon činnosti insolvenčního správce (dle z.č. 312/2006 Sb.) - odborné zaměření konkurs, oblast působnosti Jihomoravský a Zlínský kraj, Kraj Vysočina

  • výkon činnosti likvidačního správce (zejm. dle § 203 a násl. z.č. 292/2013 Sb.)

  • zpeněžování problematického majetku (zejm. nemovitostí) v insolvenčních řízeních