KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Novinky

 

!!! Aktuálně upozorňuji dlužníky, že jak vláda postupně již počtvrté letos zvedla nezabavitelnou část příjmů a částku normativních nákladů, naposledy za příjmy od 1.10.2022, tak logicky postupně klesá postižitelná srážka do řízení. Pro případ, že by v budoucnu zase došlo k opětovnému navyšování nezabavitelné části - očekává se dále od 1.1.2023, tak je potřeba povýšit i plnění do řízení. A to již nyní. Týká se to zejm. starobních a invalidních důchodců a těch dlužníků, kde min. měsíční plnění do řízení je postaveno mj. také zejména na smlouvách o příspěvku 3-tí osoby a plnění ve výši rovnající se minimální splátce. !!!

 

Informativně uvádím pro účastníky řízení a osoby dotčené insolvenčním řízením, dále pro subjekty a osoby z řad veřejnosti, že od 9/2022 dochází ke změně sídla insolvenčního správce (kontaktní adresa) - nově: Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. Pracovní doba (dle předchozí dohody) PO-PÁ 11.00 - 17.00 hod., úřední den středa (bez objednání).

 

Neposkytujeme žádné konzultace v jiných insolvenčních řízeních, kde je již ustanoven jiný insolvenční správce. Neposkytujeme dále ani obecné informace v oblasti úpadku a insolvence. Na tyto dotazy nebude reagováno. 

 

PRO DLUŽNÍKY

Za účelem řešení důsledků vládních opatření uplynulého roku dočasně zpřístupňuji veřejnosti sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Platí do odvolání.

Více zde: oddlužení

 

PRO VĚŘITELE

Z důvodu využití volných kapacit kanceláře jsme schopni v roce 2022, přijmout výkon funkce insolvenčního správce, zástupce správce - při způsobu řešení úpadku konkursem (nepatrným), věřitelský návrh. Zejm. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Kraj Vysočina.

 

UPLATŇOVÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VZOR KE STAŽENÍ (pozn. nelze otevírat v prohlížeči)  ZDE

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pro zaměstnavatele ZAJIŠŤUJEME v roce 2022 - ZDE

ŠKOLENÍ  ZAMĚSTNANCŮ ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT - ZDE

   -  základní pojmy 

   -  vstupní podmínky 

   -  průběh procesu 

   -  naplnění účelu 

   -  diskuze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.