Insolvenční správce - řízení, poradenství

PRO DLUŽNÍKY

28. 05. 2019

 

Úřední dny kanceláře insolvenčního správce pro veřejnost jsou středy. Telefon vč. mobilního je dostupný rovněž v tyto dny v čase 12-18 hod. Mimo úřední dny si Vás dovoluji odkázat výhradně na elektronickou komunikaci (e-mail, datová schránka). Požadavkům o zpětné zavolání bohužel není možné z kapacitních důvodů vyhovět.